……………….. ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

…………… Şirketi (“………..” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla web sitemize (……….com/) yerleştirdiğimiz çerezlerin (cookies) neden kullanıldığı hakkında iş bu aydınlatma metni siz kullanıcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

1.      ÇEREZ (COOKİE) NEDİR?

Mobil cihazınız veya bilgisayarınız ile ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin (veri) parçasıdır. Ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Çerezler kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesini, sitenin geliştirilmesini ve optimize edilmesini, bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

2.      ÇEREZLERİN KULLANIM AMACI[o1] 

Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir;

Ø  Hizmetlerimizi kullanmak için oturum açtığınızda sizi tanımak,

Ø  Web sitenin nasıl kullanıldığına dair istatistiksel analizler yapmak,

Ø  Güvenliği iyileştirmek,

Ø  Web sitenin içeriğini geliştirebilmek,

Ø  Ziyaretçilere özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek,

Ø  Iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Ø  Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

Ø  Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

Ø  Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

Ø  Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

 

3.      KULLANAN ÇEREZLER, SAKLAMA SÜRELERİ[o2]  VE AKTARIM TARAFLARI

Web sitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

 

Çerez

Servis Sağlayıcısı

 

 

Çerez

Adı

 

Çerez

Tanımı

 

Çerez

Tipi

 

Çerez

Süresi

 

 

 

 

Google Analytics

 

 

 

 

 

 

 _ga 

 

 

Kullanıcıları ayırt etmek, önceki ziyaret sayısını ve zamanını hatırlamak, bir kullanıcının Web Sitesi'nde ne kadar süreyle kaldığını tespit etmek ve kullanıcının hangi siteden geldiğini (örneğin bir arama motoru, başka bir site veya doğrudan tarayıcıya bir adres girerek) hatırlamak için

 

 

 

 

 

Operasyonel

 

 

 

 

 

2 yıl

 

 

Google Analytics

 

 

 

 _gid

 

 

Kullanıcıları ayırt etmek, ziyaret edilen her bir sayfa için benzersiz bir değer atamak amacıyla kullanılmaktadır.

 

 

Operasyonel

 

 

1 gün

 

https://.........com/

 

cookiesconsent

 

Çerez politikasının kabul edilip edilmediğini tutar.

 

 

Operasyonel

 

6 Ay

 

 

https://..............com/

 

 

 

 

Kullanıcıadı_recentclicks

 

Kullanıcının  gezdiği sayfaların, ürünlerin kaydını tutar

 

 

Operasyonel

 

 

1 gün

 

 

https://...........com/

 

 

GeoIP

 

Kullanının hangi bölgeden girdiği, ve web tarayıcısının dili kaydedilmektedir.

 

 

 

Operasyonel

 

 

Sayfanın yenilenmesi

 

 

https://............com/

 

 

token

 

Login olmuş kullanıcıya ait bilgilerin saklanması amacıyla kullanılmaktadır.

 

 

 

Operasyonel

 

 

Üye girişi yaptığında kaydolur, çıkış yaptığında silinir.

 

 

 

https://...............com/

 

 

 

 

               hasvisited

 

Kullanıcının daha önce …………..com’u ziyaret edip etmediği hakkında bilgi verir.

 

 

Operasyonel

 

 

2 yıl

 

 

https://...............com/

 

 

Session_id

 

Kullanıcılara ait bilgilerin saklanması amacıyla kullanılmaktadır. Giriş yapmamasına rağmen sepette ürün tutabilmesi gibi.

 

 

Operasyonel

 

 

1 Ay

 

 

 

 

 

 

https://..............com/

 

 

pid

 


Kalıcı olarak kullanıcıya verilen ID nin saklandığı cookiedir.

 

 

Operasyonel

 

 

2 Yıl

 

 

 

 

 

 

https://...............com/

 


SiteHash

 

 

Cookielere ait hash bilgisinin saklandığı cookiedir.

 

Operasyonel

 

 

7 Gün

 

 

 

 

 

 

https://..............com/

 

 


_gaexp

 

 


AB testleri hakkında bilgileri tutan cookie - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için

 

 

Operasyonel

 

 

85 Gün

 

 

 

 

 

https://.............com/

 

 


_gid

 
Kullanıcı tanımlama için

 

 

Operasyonel

 

 

1 Gün

 

 

 

 

 

https://.............com/

 

 


comp

 


Kullanıcının mobil, ya da bilgisayar üzerinden mi giriş yaptığını belirtir.

 

 

Non-Operasyonel

 

 

Session

 

 

 

 

 

4.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sitemizi ziyaret etmeniz veya kullanmanız ile çerezler yoluyla toplanmakta, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

Ø  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Ø  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Ø  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Ø  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 

5.      ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDERİM?

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, Çerezleri dilediğinizde silebilir ve/veya engelleyebilirsiniz. Cihazınızda mevcut olan çerezleri silebilir ve kullandığınız internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler sayesinde siteye yapmış olduğunuz bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaşarsınız.

Çerezleri istediğiniz zaman silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir. Tarayıcınızı ayarlamanız halinde, internet sitemizi her ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar girmeniz gerekir ve internet sitesinde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz.

 

Aşağıdaki ilgili linke tıklayarak kullandığınız tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini göre saklanan çerezler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz;

 

Ø  Google Chrome

Ø  Mozilla Firefox

Ø  Safari

Ø  Opera

Ø  Microsoft Internet Explorer

 

Ø  Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

Ø  Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Ø  Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Ø  Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

 

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi ve dokümana ulaşmak için;

 

https://www.aboutcookies.org/

https://www.youronlinechoices.eu/

https://www.eff.org/tr/privacybadger/

 

 

6.      KULLANICININ VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE TALEPLERİ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmez

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirket başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İlgili Kişi, iş bu Aydınlatma Metin ’ine konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Şirket’i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili Kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, şirketin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

İş bu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde ………. tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak İlgili Kişiye bilgilendirme yapılacaktır.

 

“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline, müşteri hizmetlerimizden, https://..............com sayfamızdan veya ………. Şirketi’nin ……………… adresinden ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza ile başvuru yöntemleriyle şirketimize iletebilirsiniz.

 


 [o1]Çerez kullanım amaçlarınızı belirlemeniz gerekmektedir.

 [o2] [o2]Tabloda yer alan çerezler örnektir. Sitenize uygun bir şekilde düzenleyiniz!