EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

 

1.      VERİ SORUMLUSU

Ev Dekorasyon Ürünleri (Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

2.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimizin web sitesi üzerinden iletişime geçmeniz sebebiyle şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Kanun’da öngörülen ilkelere uygun işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir;

 

Ø  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ø  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Ø  Talep / Şikâyetlerin Takibi

Ø  Sorularınızın Yanıtlanabilmesi ve Size Geri Dönüş Yapılabilmesi

Ø  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ø  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 

 

3.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Veri Kategorisi                  Kişisel Verinin İçeriği

 

Kimlik

 

 

Ad - soyad

 

 

İletişim

 

 

E-posta

 

Diğer

 

 

Mesaj kutusu içeriğinde yer alan kişisel veriler

 

 

4.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılabilmektedir. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 

 

 

5.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz; kişisel verilerinizi web sitemizde iletişime ilişkin ilgili alanları doldurmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir:

Ø  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Ø Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

 

6.      İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

 

“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline;  Ev Dekorasyon Ürünleri‘nin www.elenisthome.com adresinden veya Cihangir Mahallesi Trakya Sokak No: 13/11 Avcılar/İstanbul adresindeki müşteri hizmetlerinden/danışmamızdan ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza başvuru yöntemleriyle şirketimize iletebilirsiniz.